GRUPS DE TREBALL:
GRUP
NOM
NOM
NOM

1
Josep E.
Víctor
Javier
Enric
2
Roger
Ivan
Cristian

3
Adrià
Ivan
Mar

4
Sandra
Adriana
Patrícia

5
Desi
Clara
Anna

6
Hhaoula
Imad
Neus

7
Yara
Marina
Iris

8
Ricard
Joan
Eudald


GRUP
CAPÍTOL
PROPOSTA DE TEMES A TRACTAR
1
ELS ORÍGENS
- localització geogràfica - l'origen de la ciutat de Roma (mitològic i real) - els primers pobladors (llatins i etruscos)
2
MONARQUIA I
REPÚBLICA
- cronologia -societat -la forma de govern -fets destacats
3
IMPERI
- cronologia -societat -la forma de govern -fets destacats - principals emperadors
4
L'EXPANSIÓ I LA CAIGUDA DE L'IMPERI ROMÀ
- l'exèrcit - les conquestes - el mapa - el sistema d'administració de les províncies conquerides - causes de la caiguda de l'imperi - final
5
LA VIDA QUOTIDIANA
la ciutat - la casa - la família - l'educació -el lleure
6
ART
- arquitectura -escultura - pintura - literatura
7
RELIGIÓ I CIÈNCIA
- el panteó romà - el culte als déus - els orígens del cristianisme -la ciència
8
HISPÀNIA ROMANA
- els pobles autòctons (celtes i íbers) - les fases de la conquesta -la divisió territorial - la romanització - les invasions germàniques