Escultura Romana

L'escultura és l'art en què la influencia grega va ser és notòria , ja que moltes de les escultures romanes són còpies gregues . Van treballa molt més el marber que el bronze.Els seus motius més freqüents van ser els retrats i també , a diferents dels grecs , el relleu històric narratiu , a través del qual representeven fistòries de batalles i conquestes .

els retrats solien ser busts (caps) de personatges importants i influents . Igual que l'arquitectura , l'escultura també es va utilizar com a propaganda política i com a exaltació personal . Les formes d'escultura més habituals solien ser estàtues eqüestres (figures a cavall ) o relleus en columnes i arcs de triomf

Encara que l'escultura romana va tenir infinitat de representacions, suports i funcions, no hi ha dubte que és el retrat la més destacada.Escultura romana: Sepulcro de la Orestíada. Husillos. Palencia
Escultura romana: Sepulcro de la Orestíada. Husillos. Palencia
Precisament, l'escultura romana va destacar sobre la grega pel que fa a la creació de l'escultura-retrat. I és que el retrat romàenfonsa les seves arrels en l'art etrusc, encara que també en elmón helenístico grec i en les "màscares mayorum", és a dir,màscares de cera que s'aplicaven a la cara dels difunts per el seu record i culte posterior.
Els materials més utilitzats en el retrat romà van ser el bronze i elmarbre: Les estàtues eren apolícromas, no estaven acolorides, excepte en un primer moment en què els ulls sí que es pintaven,pràctica que es va abandonar posteriorment per ser tallats.
Al començament, l'escultura romana de retrat només representavael cap i part del coll. Posteriorment, s'avança en la representacióde tot el bust, incloent espatlles i pit.

No obstant això, també es van esculpir escultures de cos sencer.En aquestes estàtues el personatge podia estar dret o assegut(és més freqüent el retrat sedent en dones que en homes)
També sembla que va haver d'existir el retrat eqüestre de l'emperador, però només ha arribat als nostres temps un de sol.Tot i que la influència d'aquesta representació de poder tenir una gran influència en l'escultura d'etapes posteriors on va ser moltfreqüent la representació dels monarques o de grans senyorscavalcant sobre el seu cavall.
Hermoso retrato de dama romana
Hermoso retrato de dama romana
L'escultura romana del retrat va néixer per l'emperador i despréses va adaptar a altres tipus de personatges benestants que van poder pagar el treball dels artistes. Per això és important conèixer els tipus de retrats que es van fer als emperadors perquè després, en menor o major mesura es van adaptar a la resta.
Retrat togata. Representació religiosa amb toga i mantell sobre el cap.
Retrat toracata, Representació militar, amb cuirassa.Retrato toracatos de Augusto (replica ubicada en Zaragoza)
Retrato toracatos de Augusto (replica ubicada en Zaragoza)

Retrat apoteòsic, Representació divinitzada divinitzada de cos nu,corona de llorer i atributs d'un déu.

El retrat romà va evolucionar durant diferents etapes, i la sevaevolució pot rastrejar per uns quants detalls, com els ulls, i la formade representar barba i cabell.

En el retrat romà femení, a més, queden patents les modes en elspentinats.