Llatins: Els llatins eren els habitants del Laci(Latium) regió que envolta Roma. Els llatins van formar una confederació de
ciutats llatines que es va aliar amb el regne de Roma . La primitiva aliança entre Roma i la Conferedació Llatina es va concertar en peu d'igualtat . Alternativament nomenaven cadascuna al general al cap,i era aquest
el que escollia el seu estat major (sis tribuns militars per cadascuna de les quatre divisions). El botí es distribuïa en parts iguals i també les terres. Les guarnicions establertes eren mixtes i les noves poblacions creades es poblaven també per meitat amb ciutadans romans i llatins, i obtenien el seu assentament (i el vot) a l'assemblea federal.
Progresivament les noves noves ciutats i colònies que van anar fundant-se , encara que dotades del llatí, eren poblades en la seva majoria per