Etruscos: Els etruscos va ser un poble de la antigitat del nucle geogràfic va ser la Toscana.desde la Toscana es van extendre pel surd cap a el Lacio i la part septentrional de la Campania on van chocar les colonies greges; cap al nord de la peninsula itàlica van ocuapr la zona alrededor del vall del riu Po en l'actual regió de Lombardía.Van arribar a ser una gran potencia naval en el Mediterrani Occidental lo cual els va permetre estable factories en Cerdanya i en Corsèga.450px-Etruscan_cippus_warrior_head.jpgOrganizació política i social: