Alguns dels científics grecs més destacats van ser Pitàgores, que es dedicà a les matemàtiques i descobrí el teorema que porta el seu nom; Euclides, que establí els principis
que s’han seguit en geometria durant dinou segles; Tales de Milet, que atribuí un origen
natural —l’aigua— a totes les coses, i Arquimedes, que descobrí importants principis i
lleis físiques i que va dur a terme moltes tasques d’enginyeria.
En el camp de la geografia va destacar un company d’Arquimedes, Eratòstenes, que va
plasmar el món conegut en aquell moment en un mapa.
Molts d’aquests científics foren també filòsofs, com és el cas de Pitàgores, que fundà
una comunitat ascètica i formulà la teoria de la immortalitat i de la transmigració de les
ànimes.

PITÀGORES


el_panteó_romà.jpg